Koivurannan kataja

Koivurannassa kasvaa kookas puumainen kataja. Katajalla on pituutta 14 metriä ja rinnan korkeudelta mitattu ympärysmitta on 96 cm. Talon isäntä arvioi, että katajan ikä on varmaan jo yli sata vuotta. Kataja on rauhoitettu luonnonmuistomerkki ja se kasvaa Koivurannan talon ja Kömijärven välisessä rinteessä.

 

Luonnon muistomerkki

Luonnonmuistomerkki on luonnonsuojelulain (LSL 1096/1996) 23 §:n nojalla rauhoitettu luontokohde, jonka vahingoittaminen tai turmeleminen on kielletty. Usein luonnonmuistomerkki on luontokohde, jota sen kauneuden, harvinaisuuden, maisemallisen merkityksen, tieteellisen arvon tai muun vastaavan syyn vuoksi on erityistä aihetta suojella. Tällaisia kohteita voi olla esimerkiksi: puu, puuryhmä, siirtolohkare, hiidenkirnu tai lähde.

Muualla kuin valtion maalla, päätöksen luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta tekee kunta. Kunta voi tehdä päätöksen maanomistajan hakemuksen perusteella tai maanomistajan suostumuksella.

Kuntien tekemät luonnonmuistomerkkien rauhoittamispäätökset tallennetaan Suojelualuetietojärjestelmään (SATJ), jota ylläpitää Metsähallitus. Kun suojelupäätös on tehty, luonnonmuistomerkki tulee merkitä maastoon selvästi havaittavalla tavalla. Vakiintuneen käytännön mukaan luonnonmuistomerkit merkitään kyltillä, joka sisältää luonnonmuistomerkki-tunnusmerkin. Tunnusmerkin ohella voidaan käyttää alueen nimikilpeä ja vahingoittamis- ja turmelemiskieltoa osoittavaa merkkiä.

 

Klikkaa karttakuvaa avataksesi kohdekartan isompana.

Sijainti

Koivurannan kataja sijaitsee Koivurannan talon länsipuolella. Koivurannan talon ja Kömijärven välisessä rinteessä.

Koivurannan osoite: Koivurannantie 11, 42910 Pihlajavesi.

Reittimerkinnät

Katajalle kulkeva polku kuuluu ulkoilureittiin, johon sisältyy myös Purolan luontopolku. Reitti on merkitty karttaan, jonka löydät täältä

Aukioloajat

Aina avoinna – ei pääsymaksua. Kataja sijaitsee Koivurannan pihapiirissä. Talon väki Koivurannassa ei pidä kuitenkaan ollenkaan pahana sitä, että luonnossa liikkuvat poikkeavat pihamaalla kuulumisia vaihtamassa.

Tiesitkö, että...

Pihlajaveden alueella olevat muistomerkkikohteet ovat kaikki puita tai puuryhmiä. Puulajeittain kohteet jakautuvat tasaisesti mukana on niin haapa (Populus tremula)kuusi (Picea abies), mänty (Pinus sylvestris), pihlaja (Sorbus aucuparia)koivu (Betula pendula) kuin katajakin (Juniperus communis).

Koivurannan kataja on tavanomaista suurempi. Katajalla on pituutta 14 metriä ja rinnan korkeudelta mitattu ympärysmitta on 96 cm.

Koivurannan kataja on merkitty kyltillä, johon on merkitty luonnonmuistomerkki-tunnusmerkki sekä maininta luonnonsuojelulain nojalla suoritetusta rauhoittamisesta.