Purolan luontopolku ja Koivurannan kataja

Purolan luontopolku on nimetty Kalliopuron luonnonsuojelualueen välittömässä läheisyydessä sijainneen Purolan vuokratalon mukaan, joka oli yksi ensimmäisistä Pihlajaveden julkisista
rakennuksista.

Luontopolku (n. 400 m) kulkee Purolan vuokratalon raunioille, missä sijaitsee myös kyläläisten ja koulun oma ÄlyAsema. ÄlyAsema on tutkimusasema metsässä. Oppimista tukeva paikka, jonne voi mennä ja jossa voi havainnoida erilaisia asioita ympäristöä ja luonnonilmiöitä
seuraamalla.

Kalliopuron pohjoispuolella kulkee Kotirannantie, joka johdattelee kulkijan Kotirannan peltoaukean kiertäen Koivurannan katajalle, joka on Keuruun suurin kataja. Luonnonmuistomerkiksi merkitty kataja on tavanomaista suurempi, 14 metriä korkea. Katajalle on Kotirannantieltä matkaa noin 700 m.

Kävellen ÄlyAsemalle voi saapua suoraan metsän poikki Valkeajärventien reunasta erkanevaa polkua myöten. Tarvittaessa auton voi jättää Kotirannan riihen kohdalle, jossa on pieni puskaparkki.

Purolan vuokratalosta on jäljellä raunio. Se oli yksi ensimmäisistä Pihlajaveden julkisista rakennuksista.

Klikkaa karttakuvaa avataksesi kohdekartan isompana.

Nähtävyydet reitillä

  1. Pihlajaveden ala-aste
  2. ÄlyAsema
  3. Purolan vuokratalon rauniot
  4. Kalliopuron luonnonsuojelualue
  5. Kotirannan peltoaukea
  6. Koivurannan kataja

Reittivaihtoehdot

Purolan luontopolulla ja Koivurannan katajalla voi vierailla joko samalla kertaa tai tehdä erilliset retket. Reitit ovat lyhyitä, joten ne soveltuvat myös perheen pienimmille.

Reitin pituus

  • Purolan luontopolku 0.4 km
  • Koivurannan katajan reitti 0.7 km

Reittimerkinnät

Reitti merkitty maastoon huomiomerkein
sekä puisilla pihlajanmarjaopasteilla.

Reitin ylläpito

Tiedetila
tiedetilallinen@gmail.com

Pihlajaveden kyläyhdistys ry
pihlajavesi.info@gmail.com • p. 0400 256 945

 

Purolan luontopolku kulkee vanhaa metsätietä ja polkuja myöten Purolan vuokratalon raunioille. Kotirannantien suunnasta tultaessa puuston valtalajina on koivu. Purolaa lähestyessä metsä muuttuu kuusivaltaiseksi.

Kotirannan peltoaukealla voi nähdä riistaeläimiä.

Kalliopuron luonnonsuojelualueen läpi kulkeva Kalliopuro on läheisen Kalliojärven laskujoki, joka laskee Köminjärveen.

Purolan vuokratalon ulkorakennuksen paikalle on rakennettu ÄlyAsema tutkimusasema, joka on tarkoitettu kyläläisten ja koulun käyttöön – ympäröivän luonnon tarkkailuun ja havainnointiin.

Varsinaisten rakennustöiden valmistuttua seuraava vaihe sisältää erilaisten laitteiden ja komponenttien rakentelua. Läheiseen ”hirvitorniin” on tarkoitus kiinnittää aurinkopaneeli, josta saadaan virtaa tutkimusaseman mittauslaiteille. Näillä mittauslaitteilla voidaan seurata esim. ilmanlämpötilaa, ilmankosteutta, ilmanpainetta, vedenkorkeutta tai metsäneläinten liikettä. Mittauslaitteiden tuottamaa data siirretään webiin ja tuodaan käyttäjän ulottuville esim. QR-koodin tai vastaavan tunnisteen avulla. Tällä tavoin luonnossa pysähtymällä ja ympäristöä eri menetelmin havainnoimalla, pyritään lisäämään kulkijan mielenkiintoa ympäristöä kohtaan ja sitä kautta kasvattaa myös ympäristötietoisuutta.

Purolan pihapiiristä löytyy pieni nuotiokehä, joka on tarkoitettu retkeilijöiden käyttöön.

Koivurannan kataja on tavanomaista suurempi. Katajalla on pituutta 14 metriä ja rinnan korkeudelta mitattu ympärysmitta on 96 cm.

Koivurannan kataja on rauhoitettu luonnon muistomerkki ja se kasvaa Koivurannan talon ja Kömijärven välisessä rinteessä.