Liikkuva kylä

Tehdään Pihlajavedestä viihtyisä ja liikkuva maaseutupitäjä!

Liikkuva kylä -hanke keskittyy Keuruun Pihlajaveden erityisominaisuuksien korostamiseen ja esiintuomiseen. Pihlajavedellä erityislaatuista on monipuolinen ja rikas luonto sekä vivahteikas paikallishistoria. Toisaalta terveyden ja hyvinvoinnin kannalta keskeisiä haasteita ovat vähäinen liikunta, istuva elämäntapa ja maaseudun palveluiden vähenemisen kautta syntyvä passivoituminen, joilla on suoria yhteyksiä henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin sekä yhteisöllisyyden vähenemiseen.

Näihin hyvinvointihaasteisiin vastaaminen edellyttää paikallisten palvelujen esilletuomista, sellaisia lähestymistapoja hyödyntäen, jotka houkuttelevat palvelun kohderyhmään kuuluvia käyttämään tarjolla olevia hyvinvointipalveluja, kuten toimivia ja uudella tavalla motivoivia ulkoilureittejä.

Luonto- ja kulttuurikohteiden esiin tuominen ja tuotteistaminen mahdollistaa myös uusia liiketaloudellisia mahdollisuuksia yrittäjille ja muille paikallisille toimijoille.

Liikkuva kylä -hankkeen tavoitteena on kehittää luonto- ja kulttuurikohteisiin sekä luontoliikuntaan tukeutuvaa palvelutarjontaa, sen laatua ja saavutettavuutta parantamalla.

Lisäksi tavoitteena on kehittää paikallista toimintaympäristöä luomalla uusia hyvinvoinnin ja terveyden kohentamiseen tähtääviä palveluita, joista konkreettisia tavoitteita ovat: Gallén -kierros patikkareitti, luonto- ja kulttuurikohteiden opasteet sekä ÄlyAsema -tutkimusasema -konseptin kuvaaminen siten, että vastaava malli olisi toteutettavissa myös jollain muulla paikkakunnalla.

Erillisenä yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä vahvistavana tavoitteena on osallistaa paikallisia toimijoita hankkeen toteuttamiseen.

Hankkeen kohderyhmään kuuluvat ne palveluntuottajat ja palveluiden käyttäjät, jotka toimivat tai asioivat Keuruun Pihlajaveden alueella. Tällaisia kohderyhmiä ovat erityisesti alueella toimivat yhdistykset, Pihlajaveden kylän vakituiset asukkaat, vapaa-ajan asukkaat sekä matkailijat ja laajemmin luontoliikuntaa harrastavat aikuiset, nuoret ja lapset.