Kalliopuron luonnonsuojelualue & Purola

Kalliopuron luonnonsuojelualue on noin 1.5 – 2 kilometrin päässä Pihlajaveden asemalta Valkeajärvelle päin. Se sijoittuu Kalliopuron varteen Valkeajärventien ja Köminjärven väliselle alueelle. Luonnonsuojelualuetta on puron molemmilla puolilla noin 30-50 metrin etäisyydelle purosta. Se on kokonaisuudessa Kotirannan maalla.

Lähimpänä tietä olevasta paikasta on käytetty nimeä Purola. Purola on ollut asuttu paikka 1900-luvun alkupuolelle saakka. Siinä on ollut kaksi rakennusta päärakennus ja ulkorakennus. Molemmat on purettu 1950-luvulla. Jäljellä päärakennuksesta on savupiipun ja perustusten kivien rauniot.

Kerrotaan, että paikka olisi ollut Pihlajaveden kunnan ensimmäinen kunnalliskoti tai ainakin sinne on ollut sijoitettuna ihmisiä, joiden toimeentulomahdollisuudet ovat olleet rajoitettuja – vanhuksia, yksinäisiä naisia lapsineen ja kehitysvammaisia. Talossa on ollut 2-3 huonetta ja keittiö. Asuminen on ollut ahdasta.

Ulkorakennuksen paikalle on kesän 2020 kuluessa rakennettu mökki, joka on pinta-alaltaan 16 neliömetriä. Mökin yhteyteen tulee Älyasema, jonka tarkoituksena on palvella koululaisia ja alueella kävijöitä.

Klikkaa karttakuvaa avataksesi kohdekartan isompana.

Sijainti

Kalliopuron luonnonsuojelualue sijaitsee Valkeajärventien ja Kotirannantien välisessä maastossa, jossa Kalliopuro laskee Kömijärveen.

ÄlyAseman virallinen osoite on Valkeajärventie 168, 42910 Pihlajavesi.

Pysäköintipaikkana toimii ns. puskaparkki, joka löytyy Kotirannantieltä vanhan riihen kohdalta. Riihelle on Valkeajärventieltä matkaa reilu 200 metriä.

Aukioloajat

Aina avoinna – ei pääsymaksua. Liikkuminen jokamiehen oikeuksilla.

Tiesitkö, että...

ÄlyAsema -hankkeella on omat kotisivut? Voit tutustua niihin osoitteessa www.alyasema.fi

Kalliopuron luonnonsuojelualueen läpi kulkeva Kalliopuro on läheisen Kalliojärven laskujoki, joka laskee Köminjärveen. 

Kalliopuron vedenpinnan korkeus vaihtelee vuodenajan mukaan. Aikoinaan sitä käytettiin tukinuitossa, jonka vuoksi puroa on sieltä täältä pengerretty. Purossa on myös kaloja.

Kalliopuron luonnonsuojelualueen tarina

Kalliopuron luonnonsuojelualue on ollut valtaosin vanhaa kytöä, joka on kuulunut 1867 perustettuun Kallioahon torppaan ja sitä on viimeksi viljelty ennen toista maailmansotaa.  Nykyisin pelloilla kasvaa kitukasvuisia lehtipuita ja soistuvan alueen kasveja. Siellä täällä alueen reunoilla on havupuumetsää. Alue tarjoaa elinmahdollisuuksia monenlaisille eläimille. Säännöllisesti siellä tavataan riistaeläimiä kuten hirviä, kauriita, jäniksiä. Linnusto on monipuolinen. Lahoja puunrunkoja nakuttavat tikat mm. palokärki. Purossa viihtyvät ahvenet ja särjet.

Isäni Esko Kotiranta halusi pitää alueen koskemattomana ja mahdollisimman luonnonvaraisena. Hänen mielestään eläimille piti tarjota turvapaikka.

 Viitisenkymmentä vuotta sitten alueesta syntyi kiistaa metsäviranomaisten kanssa. Heidän mielestään alueen tila oli tulkittavissa metsänhävitykseksi, koska ojitusta ei ollut ylläpidetty eikä alueella ollut istutettu kunnollista puustoa. Seurauksena oli uhkaus tilan kaikkien metsien rauhoittamisesta ja sen seurauksena olisi ollut täydellinen puun myyntikielto. Asia ei kuitenkaan edennyt ja alue pelastui sillä kertaa tehometsätalouden virhearviolta.

Sitten tulivat paikalle luonnon monimuotoisuuden tutkijat Natura-hankkeen nimissä. Heidän käsityksensä mukaan alue oli arvokas luontokohde, jossa oli tilaa luonnon monimuotoisuudelle. Minulle tehtiin ehdotus luonnonsuojelualueen perustamisesta. Ehdotus oli tervetullut – Kalliopuron varsi saisi kehittyä edelleen luonnon ehdoilla. Perustin alueelle yksityisen luonnonsuojelualueen. Nyt alue saa olla rauhassa.

Purolan luonnonsuojelualue rajoittuu pohjoisessa jatkuvan kasvatuksen menetelmällä hoidettuun metsäalueeseen. Etelässä on 1950-luvulla kulotettu alue, johon on aikanaan kylvetty männyn siemeniä ja siinä on nyt mäntymetsä. Luonnonsuojelualuetta reunustavat alueet on pyritty pitämään sellaisessa hoidossa, joka tukee alueen luonnonsuojelualueen arvoja.

Kirjoittaja on Kotirannan tilan ja Karimon entisen kyläkoulun tiloissa toimivan Tiedetilan isäntä.

Kari Kotiranta

Tiedetilallinen

Kalliopuron luonnonsuojelualueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee Purolan vuokratalon rauniot. Purola oli yksi ensimmäisistä Pihlajaveden julkisista rakennuksista.

Purolan pihapiiristä löytyy pieni nuotiokehä, joka on tarkoitettu retkeilijöiden käyttöön.

Purolan vuokratalon ulkorakennuksen paikalle on rakennettu ÄlyAsema tutkimusasema, joka on tarkoitettu kyläläisten ja koulun käyttöön – ympäröivän luonnon tarkkailuun ja havainnointiin.

Pihlajaveden ala-asteen oppilaat kävivät tutustumassa ÄlyAsemaan. Paikalle rakennettu mökki suojaa sateen yllättäessä ja tarjoaa erinomaiset puitteet ulkonaoppimiseen.

Kalliopuron luonnonsuojelualueen aarniometsä tarjoaa hyvän elinympäristön useille lintulajeille. Alueella liikkuessa voi tavata erilaisia tikkoja puiden runkoja naputtamassa.

Syksyisin Kalliopuron maasto kellastuu putoavista haavanlehdistä.