Heinä-Valkeinen

Heinä-Valkeinen on kapea, suorantainen ja karuhko Pihlajaveden vesistöalueeseen kuuluva järvi, jonka pinta-ala on 7.682 ha ja rantaviivan pituus 1.671 km. Heinä-Valkeisella sijaitsee lintutorni, joka on lintuharrastajien ahkerassa käytössä. Lintutornin läheisyydessä sijaitsee myös nuotiopaikka.

Heinä-Valkeinen on aikoinaan ollut läheisen Valkeajärven matala lahti, mutta vedenpinnan laskemisen seurauksena Heinä-Valkeinen on pilkkoontunut omaksi vesistöalueeksi ja muuttunut erilliseksi järveksi, pääosin suoksi.

Alue kuuluu Natura 2000-kohdeverkostoon ja se on valtakunnallisen lintuvesien suojeluohjelman kohde.

 

Klikkaa karttakuvaa avataksesi kohdekartan isompana.

Sijainti

Pysäköintipaikka sijaitsee osoitteessa Valkeajärventie 553, 42910 Pihlajavesi. Pysäköintialue no merkitty tienviitalla, jossa lukee ”Lintutorni”. Pysäköintialueen välittömästä läheisyydestä lähtee noin 400 m pitkä metsäpolku, joka menee Heinä-Valkeisen lintutornille.

Tiesitkö, että...

Heinä-Valkeinen kuuluu Natura 2000 -kohdeverkostoon ja se on valtakunnallisen lintuvesien suojeluohjelman kohde.

Aukioloajat

Aina avoinna – ei pääsymaksua. Liikkuminen jokamiehen oikeuksilla.

Geokätkö

Upeiden maisemien ja tunnelman lisäksi Heinä-Valkeiselta löydät myös Geokätkön!

Pihlajavesi ja yläjuoksun pienvedet

Pihlajavesi ja sen yläjuoksun vedet, joihin myös Heinä-Valkeinen lukeutuu, on yksi Suomen Natura 2000 -alueista. Natura 2000 -verkosto liittyy Euroopan unionin pyrkimykseen pysäyttää luonnon monimuotoisuuden kato alueeltaan. Natura 2000 -alueiksi on valittu luontodirektiivissä määriteltyjen luontotyyppien ja lajien elinympäristöjä, joilla toteutetaan kyseisten luontotyyppien ja lajien kannalta tärkeitä suojelutoimenpiteitä.

Pihlajavesi ja sen yläjuoksun vedet (kohdenro. FI0900123) on kokonaispinta-alaltaan 2592 ha, johon sisältyy 20 neliökilometrin laajuinen Pihlajavesi (järvi) ja sen yläjuoksun vesialueita sekä rantayleiskaavassa luonnonsuojelualueina, ympäristöarvoja sisältävinä maa- ja metsätalousalueina sekä virkistyskäyttömerkinnällä osoitettuja ranta-alueita. Yläjuoksun alueet koostuvat lähinnä lammista, lintuvesistä, virtavesistä ja koskista, sekä näiden rantametsistä.

Yläjuoksun alueisiin sisältyvät Isorimppi ja Heinä-Valkeinen kuuluvat valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan. Kohteella on monipuolinen ja arvokas vesi- ja rantalinnusto ja merkitystä myös saukon elinympäristönä. Alueella esiintyy myös liito-orava.

 

Lähteitä ja lisää luettavaa:

 • Suomen Natura 2000 -alueista voi lukea lisää täältä
 • Pihlajaveden ja sen yläjuoksujen pienvesistä löydät tarkempaa tietoa täältä.
 • Luontodirektiivillä tarkoitetaan luonnonvaraisten lintujen suojelusta annettua neuvoston direktiiviä 2009/147/EY sekä luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta annettua neuvoston direktiiviä 92/43/ETY
Heinä-Valkeisen lintuvesillä pesii mm.
 • naurulokkeja
 • kurkia
 • laulujoutsenia
 • tukkasotkia
 • pikkulokkeja
 • valkovikloja
 • liroja
 • kuoveja
Lisäksi viime vuosina alueella on havaittu mm.
 • metsähanhi
 • uivelo
 • merikotka
 • nuolihaukka
 • ampuhaukka
 • punajalkahaukka
 • mustaviklo
 • pikkukuovi
 • sinirinta

Heinä-Valkeiselle pääsee metsäistä polkua pitkin, joka lähtee aivan Valkeajärventien reunasta. Tien reunassa on kahden auton mentävä pysäköintialue ja tienviitta lintutornille.

Lintutornille menevä polku on merkitty punaisin merkein.

Lintutornille menevän metsäpolun kulkeminen on jo itsessään pieni retkikokemus. Polku sopii hyvin perheen pienimmillekin.

Heinä-Valkeinen on suosittu varsinkin lintuharrastajien keskuudessa. Polku erottuu hyvin maastosta.

Hurmaava koivikko johdattaa kulkijan Heinä-Valkeisen reunamille.

Lintutornin läheisyydessä on pieni tulistelupaikka. Polttopuita on paikanpäällä vaihtelevasti. Onnistuneen retkikokemuksen turvaamiseksi kannattaa kotoa ottaa pari klapia mukaan repun pohjalle.

Suomaisema harmaina seisovine keloineen vetää vertoja mille tahansa pohjoisen maisemalle. Pihlajavesi on oikea pre-Lappi!

Vedenraja on lyhyen matkan päässä tornista. Lintujen bongausta varten mukaan kannattaa kuitenkin varata kiikarit tai kaukoputki.

Lintutornissa on hyvät laidat ja turvalliset portaat, joten se sopii myös lapsille. Yleinen varovaisuus on silti hyvä säilyttää ja lasten tulisi kiivetä torniin vain vanhempien valvonnan alaisuudessa.

Lintutornin penkille voi istahtaa kuuntelemaan ja nuuhkimaan suon tuoksuja. Muistathan lisätä nimesi vieraskirjaan!