Liikkuva kylä -hanke sai myönteisen tukipäätöksen!

 Pihlajaveden kyläyhdistys ry on saanut myönteisen tukipäätöksen Liikkuva Kylä -hankkeelle. Hankkeen toteutusaika on 1.6.2020 – 28.2.2021.

Liikkuva kylä -hanke keskittyy Pihlajaveden erityisominaisuuksien korostamiseen ja esiintuomiseen, joita ovat monipuolinen ja rikas luonto sekä vivahteikas paikallishistoria unohtamatta paikkakunnan erityislaatuisia nähtävyyksiä, kuten Pihlajaveden vanhaa kirkkoa, Tiedetilaa ja Korpikirjastoa. Hankkeen tavoitteena on kehittää Pihlajaveden luonto- ja kulttuurikohteisiin sekä luontoliikuntaan tukeutuvaa palvelutarjontaa, sen laatua ja saavutettavuutta parantamalla, sekä luomalla uusi digitaalinen ulottuvuus retkeilyyn.

Hankkeen yhteydessä perustetaan ÄlyAsema tutkimusasema, Gallen -kierros patikkareitti ja kehitetään jo aiemmin käyttöönotettuja ulkoilureittejä. Reittejä varten maastoon pystytetään tarvittavat opasteet. Lisäksi Pihlajaveden pitäjän alueella on noin 45 yleisesti tunnettua luonto- tai kulttuurikohdetta, joiden läheisyyteen pystytetään kohteiden historiasta ja erityispiirteistä kertovia infotauluja. Yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä vahvistavana tavoitteena on osallistaa paikallisia toimijoita hankkeen toteuttamiseen.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 36 509 € ja tukiprosentti 80 %. Hankkeelle haettiin rahoitusta Vesuri-ryhmältä. Omarahoituksesta vastaa Pihlajaveden kyläyhdistys ry.